Nabídka služeb

Rodinné domy, základové desky

Provádíme výstavbu nových rodinných domů dle požadavků objednatele(hrubá stavba,novostavba na klíč), dále rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy stávajících domů. Speciální činností je realizace základových desek, spodních staveb pod montované rodinné domy včetně potřebných inženýrských sítí.

Výstavba komunikací

Každý den někam jdeme, jedeme, cestujeme, každý den využíváme nějakou komunikaci, chodník, zpevněnou plochu. Aby Váš pohyb,vaše cestování bylo co nejpříjemnější, jsme tu pro vás. Provádíme výstavbu,úpravy a opravy místních komunikací, chodníků, parkovacích a odstavných ploch. Realizujeme zpevněné plochy u rodinných domů,u objektů bytové a občanské výstavby,u průmyslových hal. Samozřejmostí je současná výstavba či úprava inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, plyn, rozvody NN, veřejné osvětlení.

Konečná povrchová úprava komunikace je jen na vás, na vaší volbě:

 • Zámková dlažba
  Dlouhodobě se na ní specializujeme.
 • Asfaltobeton

  Vhodná volba především pro více používané místní komunikace v obcích a městech,jako zpevněná plocha v průmyslových areálech.
 • Živičný recyklát
  
Materiál vytvořený frézováním asfaltobetonových povrchů.K použití jako levnější varianta pro úpravu méně frekventovaných místních komunikací,polních a lesních cest.
 • Štěrkodrť

  Podobné využití jako živičný recyklát

 

Stačí si jen vybrat, zavolat a vše ostatní zařídíme. Vaše příští cesta již bude pohodlnější.

Občanská a průmyslová výstavba

Realizujeme stavby občanské vybavenosti pro veřejný sektor (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, hasičské zbrojnice, školy a mateřské školky). Provádíme též stavby hal, skladů a kanceláří pro podnikatelskou sféru.

Strojní omítky, lité podlahy

Provádíme vysoce kvalitní strojní omítky (štukové) se všemi doplňky (lišty) a dále lité anhydritové podlahy vhodné zejména pro podlahové topení.

Demolice objektů, likvidace suti

Provádíme vysoce kvalitní strojní omítky (štukové) se všemi doplňky (lišty) a dále lité anhydritové podlahy vhodné zejména pro podlahové topení.

Zemní práce, doprava

Autodoprava
Sypké a pevné materiály
Zemní práce
Kontejnerová doprava

Vedoucí dopravy:
Michal Svoboda
+420 733 102 935